D800 D5100
Kategorier

⇨Alle foto

⇨Arkitektur
⇨Ærø
⇨Broer
⇨Dråben
⇨Dyr
⇨Foto-hygge
⇨Fugle
⇨Lang-lukketid
⇨Macro
⇨Mekanik
⇨Natur
⇨Nærfoto
⇨Portræt
⇨Sjove
⇨Slagelse By Night
⇨Sol måne og stjerner
⇨Stormen Urd
⇨Streetfotos
⇨Svampe
Beregner af lukkertid, blænde, ISO og eksponeringsværdi
Eksponering

Lysværdien er et fotografisk begreb som betegner hvor lyst et givent motiv er. Til formålet bruges enheden LV (Light Value). LV0 er svarer til en lysmængde som giver korrekt eksponering af en ISO100-film ved blænde 1.0 med en lukkertid på 1 sekund; det er et ret svagt lys i almindelige sammenhænge. Hver trin op i LV-tal svarer til en fordobling af lysmængden og tilsvarende svarer et trin ned til en halvering; LV-1 (altså LV "minus 1") er halvt så meget lys som LV0. LV-tallet bruges til at bestemme eksponeringen givet ved eksponeringsværdien, idet EV-tallet skal være det samme som LV-tallet, dog med kompensation hvis der anvendes en anden filmfølsomhed end ISO100.
Eksponeringsværdi er et fotografisk begreb, som angiver den lysmængde, som passer til en given kombination af blændertal og lukkertid. EV0 svarer til korrekt eksponering ved blænde 1.0 i 1 sekund; det er i almindelige sammenhænge en meget kraftig eksponering, som kun kan bruges, hvis der er meget lidt lys. Højere EV-tal fremkommer, hvis man mindsker blænden eller lukkertiden (og omvendt). Hvert trin opad angiver en fordobling af lysmængden. Hvis man samtidig øger blænden og mindsker lukkertiden lige meget, vil EV-tallet være det samme

Formlen for udregning af EV-værdien:
EV = log2((blænden2) / (lukkertiden i sek) / (ISO-værdien/100))

Beregn lukkertid
LV~EV
Blænden
ISO
 
Lukkertid
Beregn blænden
LV~EV
Lukkertid
ISO
 
Blænden
Beregn ISO
LV~EV
Blænden
Lukkertid
 
ISO
Beregn EV
Blænden
Lukkertid
ISO
 
EV